คณิตศาสตร์ ม. 4-6 เล่ม 1 เซต เอกภพสัมพัทธ์ สมาชิกของเซต ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ

คณิตศาสตร์ ม. 4-6 เล่ม 1 การดำเนินการของเซต ตอนที่ 2 ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ

คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2 การทดลองสุ่ม, แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ

     

คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2 กฎการนับและโจทย์ปัญหา ตอน 1 ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ

คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2 กฎการนับและโจทย์ปัญหา ตอน 2 ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ

คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม3 มัธยฐานและฐานนิยม ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ
     

ภาษาไทย ม.5 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทสารคดี ตอน 1
ครูมัณฑิกา วิชัยดิษฐ

ภาษาไทย ม.5 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทสารคดี ตอน 2
ครูมัณฑิกา วิชัยดิษฐ

ภาษาไทย ม.5 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทบันเทิงคดี ตอน 1
ครูอรินยา สถิรชาติ
     

ภาษาไทย ม.5 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทบันเทิงคดี ตอน 2
ครูอรินยา สถิรชาติ

ภาษาอังกฤษ ม.6 Subjunctive ตอน 1
ครูปัณณภัสส์ สวัสดิภัสร์

ภาษาอังกฤษ ม.6 Subjunctive ตอน 2
ครูปัณณภัสส์ สวัสดิภัสร์

     

ภาษาอังกฤษ ม.6 Inversion ตอน 1
ครูปัณณภัสส์ สวัสดิภัสร์

ภาษาอังกฤษ ม.6 Inversion ตอน 2
ครูปัณณภัสส์ สวัสดิภัสร์

Best Practices DLIT สพม.กท.2 : นายณัฎฐพัฒน์ ทองศรี
     
 
     
     
 
   
     
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง