คู่มือ ว9 รร.หอวัง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     วีดีโอแนะนำการประเมิน PA - สำหรับกรรมการประเมิน

วีดีโอแนะนำการใช้ระบบฯ - สำหรับผู้รับการประเมิน 

 
  บันทึกข้อความขอให้นำเข้าข้อมูลสู่ระบบ DPA (สำหรับครูที่ประสงค์ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและเตรียมเอกสารแนบพร้อมแล้วเท่านั้น)  
  แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Update 2 ตค 65) เอกสารแนบแบบคำขอ => ว17 / ว21 (Update 2 ตค 65)  
     
     
     
     
   
     
     
     
   
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง
มีปัญหาเรื่องการเข้าระบบ ติดต่อผู้พัฒนาระบบ 064-954-6166