เอกสารสำหรับผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  บันทึกข้อความขอให้นำข้อมูลเข้าระบบ DPA (Update 14 ต.ค.66)
  แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(Update 1 ต.ค.66)
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือ ว9 รร.หอวัง
  วีดีโอแนะนำการใช้ระบบ
    - สำหรับครู
    - สำหรับกรรมการประเมิน
  รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ คลิปการสอน แรงบันดาลใจ และผลงานนักเรียน
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน ปี 2566
  เว็บไซต์ระบบ DPA
 
สำหรับกรรมการประเมิน
ใส่รหัสผ่านที่นี่  :     
 
สำหรับผู้รับการประเมิน
เลขบัตรประชาชน  :  
รหัสผ่าน  :  
   
 
(รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 123456  เมื่อเข้าระบบได้แล้ว
โปรดดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
 
 
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง
มีปัญหาเรื่องการเข้าระบบ ติดต่อผู้พัฒนาระบบ 064-954-6166