วีดีโอแนะนำการประเมิน PA - สำหรับกรรมการประเมิน

วีดีโอแนะนำการใช้ระบบฯ - สำหรับผู้รับการประเมิน 

 
     
  บันทึกข้อความขอให้นำเข้าข้อมูลสู่ระบบ DPA (สำหรับครูที่ประสงค์ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและเตรียมเอกสารแนบพร้อมแล้วเท่านั้น)  
  แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เป็นข้อมูลที่ต้องนำเข้าสู่ระบบ DPA)  
     
  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     
 
สำหรับกรรมการประเมิน ใส่รหัสผ่านที่นี่  :     
 
 
 

 

 
 
 
   
   
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  :  
รหัสผ่าน  :  
   
(รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 123456  เมื่อเข้าระบบได้แล้ว โปรดดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
   
   
   
 
 
     
     
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง
มีปัญหาเรื่องการเข้าระบบ ติดต่อผู้พัฒนาระบบ 064-954-6166