== นักเรียนต้อง Log in เพื่อดูคะแนนสอบของตนเอง ==
(กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ใช้ในการสมัคร 13 หลัก โดยไม่ต้องมีขีดคั่นเช่น 1123400124125)
 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก : 
 
 
 
 
 
 
     
มีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบดูคะแนนได้ ติดต่อ : 088-809-1109 (เฉพาะเรื่องระบบเข้าดูคะแนนเท่านั้น)
ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02-512-6000 ต่อ 123 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  อณิมา รอตเสียงล้ำ งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง