1
 
 

   
     
สอบถามข้อมูลการสมัครและการสอบ ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร : 02-512-4824 และ 02-513-3134 , 02-513-3137 ต่อ 123 ในวันและเวลาทำการ
มีปัญหาเรื่องการพิมพ์ใบชำระเงิน โปรดอ่านคำอธิบายข้อ 3 มีปัญหาเรื่องการชำระเงิน ติดต่อ 085-922-2289 มีปัญหาเรื่องการกรอกข้อมูลในระบบ ติดต่อ 064-954-6166
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง