ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563
   แจ้งความจำนงห้องเรียนพิเศษ ม.1
   แจ้งความจำนงห้องเรียนพิเศษ ม.4
 
 
 
   ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนปกติฯ ปีการศึกษา 2563
 
 
   
   ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2563
   นักเรียนชั้น ม.3 เดิม ตรวจสอบคะแนนและเลือกกลุ่มการเรียน (ยื่นใบสมัคร 19-26 ก.พ. 63)
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-6000
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง