ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวห้องเรียนพิเศษ Gifted และห้องเรียนพิเศษดนตรี
 
  1. กรอกประวัติเพื่อมอบตัว (คลิกลิงค์ด้านบน)
  2. กรอกแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล โหลดไฟล์ที่นี่ => แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล ม.1 | แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล ม.4
  3. นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดูเอกสารที่ต้องส่ง => เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัว ม.1 | เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัว ม.4
  4. ชำระเงินผ่านธนาคารตามเวลาที่กำหนด => แนวปฏิบัติในการชำระเงินห้องเรียนพิเศษ | พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (Pay-in)
  ***ห้องดนตรี ม.4 รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยืนยันการมอบตัวโดยการส่งเอกสารและชำระเงิน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.***
   
   
    ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม) โรงเรียนหอวัง
 
  1. กรอกประวัติเพื่อมอบตัว (คลิกลิงค์ด้านบน)
  2. กรอกแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล โหลดไฟล์ที่นี่ => แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล ม.1 | แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล ม.4
  3. นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดูเอกสารที่ต้องส่ง => เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัว ม.4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม)
  4. ชำระเงินผ่านธนาคารตามเวลาที่กำหนด => แนวปฏิบัติในการชำระเงิน ม.3 (เดิม) | พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (Pay-in)
  ***นักเรียน ม.3 เดิม ยืนยันการมอบตัวโดยการส่งเอกสารและชำระเงิน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.***
    ดูรายชื่อและกลุ่มมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม)
   
 
 
  ม.1  
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1 => ในเขต | นอกเขต | ความสามารถพิเศษ
   
ม.4  
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.4
   
  ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
   
 
  ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Update 13/05/64)
 
Gifted ม.1 | ดนตรี ม.1 | Gifted ม.4 | ดนตรี ม.4 | สสวท.ม.4
  ***มีคำถามเรื่องการส่งเอกสารมอบตัว ติดต่อ งานทะเบียนวัดผล หมายเลข 02-939-5166 ในวันและเวลาทำการ***
   
  ม.1
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.1 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติมครั้งที่ 1
   คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.1 ทั้งหมด
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ Gifted ม.1 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2
   คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1 ทั้งหมด
ม.4
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.4
   คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.4 ทั้งหมด
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ Gifted ม.4 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |
  ครั้งที่ 4
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ สสวท. ม.4 | บัญชีสำรอง |เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2
   คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.4 ทั้งหมด | คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ สสวท ม.4 ทั้งหมด
  ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564
 
 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 (เดิม) เพิ่มเติมครั้งที่ 5
  ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 (เดิม)
 
 
 
มีคำถามเรื่องการสมัครเรียนต่อแบบออนไลน์ ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ 088-809-1109
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง