ดูวีดีโอแนะนำการใช้ระบบสำหรับผู้รับการประเมิน  
     
 
 
สำหรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
หมายเลขบัตรประชาชน : รหัสผ่าน :  
(รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 123456)
 
     
 
สำหรับกรรมการประเมิน ใส่รหัสผ่าน  :     
 
 
 
สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.กท.2
------------------------------------------
เลือกโรงเรียน  :  
รหัสผ่าน  :  
   
(รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 123456  เมื่อเข้าระบบได้แล้ว โปรดดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
   
   
 
     
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง
มีปัญหาเรื่องการเข้าระบบ ติดต่อผู้พัฒนาระบบ 064-954-6166