กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน
Timeline การฉีดวัคซีนของโรงเรียนหอวัง
ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์
(พิมพ์ออกมา กรอกข้อมูลและนำมาแสดงในวันฉีดวัคซีน ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งกำหนดวันให้ทราบภายหลัง)
 
 
     
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง
ไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อผู้พัฒนาระบบ 088-809-1109